Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
unspec.Proof
2017A38010 euro?3,000
2017Spirit of Saint Louis10 euro?3,000
2018Dakota C-4710 euro24.04.20183,000
2018Transall10 euro03.10.20183,000
2019The Concorde10 euro26.02.20193,000
2019The P-3810 euro18.06.20192,000