Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
BUUNC
2003700 Years City of Hall in Tyrol25 euro29.01.200350,000
2004150 Years Semmering Alpine Railway25 euro18.02.200450,000
200550 Years Television25 euro09.03.200565,000
2006European Satellite Navigation25 euro01.03.200665,000
2007Austrian Aviation25 euro28.02.200765,000
2008Fascination Light25 euro12.03.200865,000
2009Year of Astronomy25 euro11.03.200965,000
2010Renewable Energy25 euro10.03.201065,000
2011Robotik25 euro16.03.201165,000
2012Bionics25 euro22.02.201265,000
2013Tunnelling25 euro23.01.201365,000
2014Evolution25 euro22.01.201465,000
2015Cosmology25 euro21.01.201565,000
2016Time25 euro09.03.201665,000
2017Microcosm25 euro07.06.201765,000
2018Anthropocene25 euro06.06.201865,000
2019Artificial Intelligence25 euro12.06.201965,000
2020Big Data25 euro11.03.202065,000
2021Smart Mobility25 euro10.03.202165,000