25 euro - Renewable Energy

Series: Austria - Silver-Niobium 25 euro coins

Image of 25 euro coin - Renewable Energy | Austria 2010.  The Bimetal: silver, niobium coin is of BU quality.