Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
unspec.ProofBU
2009Common Kestrel5 euro28.10.20093,000
2010Arnica Montana5 euro28.10.20103,000
2011European Otter5 euroDec 20113,000
2012Ophrys bourdon5 euroOct 20123,000
2013European honey bee5 euroDec 20133,000
2014Reinnete5 euro01.10.20143,000
2015Wildcat5 euro?3,000
2016Centaurea Cyanus5 euro?
2016Cornflower5 euro?3,000
2017European Tree Frog (Hyla Arborea)5 euro?3,000
2018Reed (Phragmites)5 euro11.10.20183,000
2019Great crested grebe5 euro?
2020Bistorta officinalis5 euroJun 2020
2021Sand lizard5 euro?
2022Daphne (Paradise plant)5 euro28.10.20223,000
2023Garden Dormouse5 euroNov 20223,000