Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
Proof
2017Roman Emperor: Adriano10 euro?4,000
2018Trajan10 euro22.02.20181,500
2019Augusto 10 euro?1,000
2020Marcus Aurelius10 euro23.06.20201,000
2021Costantino10 euro23.06.20201,200