Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
UNC
2018Aries5 euro20.09.201815,000
2018Taurus5 euro20.09.201815,000
2019Gemini5 euro?
2019Cancer5 euro?
2019Leo5 euro?
2019Virgo5 euro?
2020Libra5 euro27.08.202016,000
2020Scorpio5 euro27.08.202016,000
2020Saggitarius5 euro27.08.202016,000
2021Capricorn5 euro?16,000
2021Aquarius5 euro?16,000
2021Pisces5 euro?16,000