Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
ProofBUUNC
2017Arquiteto Álvaro Siza7.5 euro?2,50060,000
2018Souto Moura7.5 euro?2,5006,000
2019João Luís Carrilho da Graça7.5 euro01.09.20192,50040,000
2020Gonçalo Byrne7.5 euro01.12.20202,00020,000
20215th Centenary of Ferdinand Magellan Circumnavigation - Mactan 15217.5 euro14.04.20212,50050,000