Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
Proof
2013Denarius of Boleslaw I the Brave5 zloty20.06.201320,000
2013Denarius of Boleslaw II the Bold5 zloty13.09.201320,000
2014History of Polish Coin Boleslaw the Wry-Mouthed – denarius, cat. 210 zloty03.03.201420,000
2014Leszek I the White – bracteate 10 zloty04.12.201420,000
2015Florin of Ladislas the Elbow-high20 zloty03.03.201520,000
2015The half grosz of Ladislas Jagiello 20 zloty03.12.201520,000
2017The thaler of Ladislas Vasa 20 zloty07.12.201718,000
2018boratynka, tymf of John Casimir Vas20 zloty12.07.201818,000
2019the szóstak (six grosz) of John III Sobieski20 zloty10.07.201913,000
2020The Gdansk Złoty of Augustus III 20 zloty16.06.202012,000