Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
BU
2023Diabolik – EVA KANT5 euro03.03.202312,000
2023Diabolik - DIABOLIK5 euro03.03.202312,000
2023Diabolik - GINKO5 euro01.04.202310,000