Mintage
year
NameValueIssue
date
Mintage
Proof
2021The Milky Way20 euro12.05.202130,000
2022The Black Hole20 euro11.05.202230,000
2023The Neutron Star20 euro10.05.202330,000
2024Supernova20 euro15.05.202430,000