5 euro - Perugia

Series: Italy - Silver 5 euro coins

Image of 5 euro coin - Perugia | Italy 2015