5 euro – Perugia

Series: Italy – Silver 5 euro coins

Image of 5 euro coin – Perugia | Italy 2015