5 euro - 85. birthday of Federico Fellini

Series: Italy - Silver 5 euro coins

Image of 5 euro coin - 85. birthday of Federico Fellini | Italy 2005.  The Silver coin is of Proof, BU quality.

Image: Copyright © La Maison Numismatique