5 euro - 200. birthday of Giuseppe Garibaldi

Series: Italy - Silver 5 euro coins

Image of 5 euro coin - 200. birthday of Giuseppe Garibaldi | Italy 2007.  The Silver coin is of BU quality.

Image: Copyright © La Maison Numismatique