10 euro: Riace bronzes

Series: Italy: Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin Riace bronzes | Italy 2015