10 euro – Riace bronzes

Series: Italy – Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin – Riace bronzes | Italy 2015