10 euro - Riace bronzes

Series: Italy - Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin - Riace bronzes | Italy 2015