10 euro – 75 years Tintin et Milou

Series: Belgium – Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin – 75 years Tintin et Milou | Belgium 2004.  The Silver coin is of Proof quality.