10 euro - 75 years Tintin et Milou

Series: Belgium - Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin - 75 years Tintin et Milou | Belgium 2004.  The Silver coin is of Proof quality.