10 euro – 75 years Tintin et Milou

Series: Belgium – Silver 10 euro coins

Image of 75 years Tintin et Milou – 10 euro coin Belgium 2004.  The Silver coin is of Proof quality.