10 euro: 75 years Tintin et Milou

Series: Belgium: Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin 75 years Tintin et Milou | Belgium 2004.  The Silver coin is of Proof quality.