5 euro: The White Book

Series: Latvia: Silver 5 euro coins

Image of a coin 5 euro | Latvia | The White Book | 2014