5 euro: Risto Ryti

Series: Finland: Presidents of Finland

Image of a coin 5 euro | Finland | Risto Ryti | 2017