5 euro: Melchiorre Delfico

Series: San Marino: Silver 5 euro coins

Image of a coin 5 euro | San Marino | Melchiorre Delfico | 2006

Image: Copyright © Collector Coin Database