20 zloty: The Polish Thermopylae – Zadwórze

Image of a coin 20 zloty | Poland | The Polish Thermopylae – Zadwórze  | 2017