2 euro - Vidzeme

Series: Latvia - Commemorative 2 euro coins

Image of 2 euro coin - Vidzeme  | Latvia 2016