2 euro – Príchod byzantskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie

Series: Slovakia – Commemorative 2 euro coins

Image of 2 euro coin – Príchod byzantskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie | Slovakia 2013