100 yen: 50th Anniversary of the opening of the Shinkansen railway – Tohoku

Image of a coin 100 yen | Japan | 50th Anniversary of the opening of the Shinkansen railway – Tohoku  | 2015