100 euro - Eino Leino

Series: Finland - Gold 100 euro coins

Image of 100 euro coin - Eino Leino | Finland 2016.  The Gold coin is of Proof quality.