100 euro: Eino Leino

Series: Finland: Gold 100 euro coins

Image of 100 euro coin Eino Leino | Finland 2016.  The Gold coin is of Proof quality.