10 euro: Poitou Charentes

Series: France: Regions of France

Image of a coin 10 euro | France | Poitou Charentes | 2011