10 euro: European Union Accession

Series: Ireland: Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin European Union Accession | Ireland 2004.  The Silver coin is of Proof quality.