10 euro – European Union Accession

Series: Ireland – Silver 10 euro coins

Image of European Union Accession – 10 euro coin Ireland 2004.  The Silver coin is of Proof quality.