10 euro - European Union Accession

Series: Ireland - Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin - European Union Accession | Ireland 2004.  The Silver coin is of Proof quality.