10 euro – European Union Accession

Series: Ireland – Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin – European Union Accession | Ireland 2004.  The Silver coin is of Proof quality.