10 euro: 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis

Series: Greece: Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis   | Greece 2007.  The Silver coin is of Proof quality.