10 euro – 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis

Series: Greece – Silver 10 euro coins

Image of 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis   – 10 euro coin Greece 2007.  The Silver coin is of Proof quality.