10 euro – 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis

Series: Greece – Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin – 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis   | Greece 2007.  The Silver coin is of Proof quality.