10 euro - 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis

Series: Greece - Silver 10 euro coins

Image of 10 euro coin - 50th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis   | Greece 2007.  The Silver coin is of Proof quality.