7.5 euro: Arquiteto Álvaro Siza

7.5 euro Arquiteto Álvaro Siza - 2017 - Portugal