50 litas: European Pond Turtle

Series: Lithuania: Lithuanian nature

50 litas European Pond Turtle - 2012 - Series: Lithuanian nature - Lithuania