50 euro: Europe of the Arts - Bertel Thorvaldsen - Denmark

Series: Italy: Gold 50 euro coins

50 euro Europe of the Arts - Bertel Thorvaldsen - Denmark - 2004 - Series: Gold 50 euro coins - Italy