5 euro: The White Book

Series: Latvia: Silver 5 euro coins

5 euro The White Book - 2014 - Series: Silver 5 euro coins - Latvia