5 euro: Mariazell

Series: Austria: Silver 5 euro coins

5 euro Mariazell - 2007 - Series: Silver 5 euro coins - Austria