5 euro: Land of Water

Series: Austria: Silver 5 euro coins

5 euro Land of Water - 2013 - Series: Silver 5 euro coins - Austria