5 euro: 100 Years of Skiing

Series: Austria: Silver 5 euro coins

5 euro 100 Years of Skiing  - 2005 - Series: Silver 5 euro coins - Austria