3 euro: The Owl

Series: Austria: Colourful Creatures

3 euro The Owl - 2018 - Series: Colourful Creatures - Austria