5 euro: National Entrepreneur

Series: Latvia: Silver 5 euro coins

5 euro National Entrepreneur - 2016 - Series: Silver 5 euro coins - Latvia