25 euro: Year of Astronomy

Series: Austria: Silver-Niobium 25 euro coins

25 euro Year of Astronomy - 2009 - Series: Silver-Niobium 25 euro coins - Austria