20 zloty: Krzemionki Opatowskie

20 zloty Krzemionki Opatowskie - 2012 - Poland