20 euro: Architectural Elements: Castle of Serravalle

Series: San Marino: Gold euro coins

20 euro Architectural Elements: Castle of Serravalle - 2013 - Series: Gold euro coins - San Marino