2 zloty: The Ulma, Baranek and Kowalski Families

Series: Poland: Commemorative 2 zloty coins

2 zloty The Ulma, Baranek and Kowalski Families - 2012 - Series: Commemorative 2 zloty coins - Poland