2 zloty: Krzemionki Opatowskie

Series: Poland: Commemorative 2 zloty coins

2 zloty Krzemionki Opatowskie - 2012 - Series: Commemorative 2 zloty coins - Poland