2 zloty: Czesław Niemen

Series: Poland: Commemorative 2 zloty coins

2 zloty Czesław Niemen  - 2009 - Series: Commemorative 2 zloty coins - Poland