2 zloty: Bolesław Prus

Series: Poland: Commemorative 2 zloty coins

2 zloty Bolesław Prus - 2012 - Series: Commemorative 2 zloty coins - Poland