2 euro: Príchod byzantskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie

Series: Slovakia: Commemorative 2 euro coins

2 euro | Slovakia | Príchod byzantskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu - 1150. výročie | 2013