100 levs: St. Mina

Series: Bulgaria: Bulgarian Iconography

100 levs | Bulgaria | St. Mina  | 2015