100 euro: Europe's founding fathers - Adenauer, Schuman, Spaak

Series: Belgium: Gold 100 euro coins

100 euro Europe's founding fathers - Adenauer, Schuman, Spaak - 2002 - Series: Gold 100 euro coins - Belgium