100 euro: Eino Leino

Series: Finland: Gold 100 euro coins

100 euro Eino Leino - 2016 - Series: Gold 100 euro coins - Finland