10 zloty: Polish Olympic Team Sochi 2014

10 zloty | Poland | Polish Olympic Team Sochi 2014 | 2014