10 zloty: Grzegorz Ciechowski

10 zloty | Poland | Grzegorz Ciechowski | 2014