10 euro: James Joyce

Series: Ireland: Silver 10 euro coins

10 euro James Joyce - 2013 - Series: Silver 10 euro coins - Ireland