10 euro: Enzo Ferrari

Series: Italy: Silver 10 euro coins

10 euro Enzo Ferrari - 2016 - Series: Silver 10 euro coins - Italy